DEN HAAG - Het kabinet stuurt voorlopig nog geen uitnodiging voor de participatietop aan werkgevers en de vakbeweging om meer mensen aan het werk te helpen. De ministers discussiëren al weken over de vraag of tijdens die bijeenkomst ook een eventuele aanpassing van het ontslagrecht aan de orde moet komen.

Volgens premier Jan Peter Balkenende zijn de bewindslieden elkaar vrijdag wel genaderd, maar ligt er nog geen akkoord. Balkenende wees er tijdens zijn wekelijkse persconferentie op dat het om een "complex" en "gevoelig" thema gaat.

De premier kon niet garanderen dat er nog voor het zomerreces een top plaatsvindt. Kwaliteit van de besluitvorming is volgens hem belangrijker dan de tijdsdruk.

Ontslagrecht

In het regeerakkoord staat dat het ontslagrecht op de participatietop besproken moet worden, maar niet hoe dat moet gebeuren. Het kabinet is daarover verdeeld.

CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) dringt aan op een aanpassing van het huidige systeem. De bewindslieden van PvdA en ChristenUnie voelen daar echter niets voor.

Werkgevers

Ook de sociale partners staan loodrecht tegenover elkaar. De werkgevers vinden een versoepeling van het ontslagrecht noodzakelijk om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren, maar de vakbonden zijn daar mordicus tegen.

Net als Balkenende probeerde PvdA-vicepremier Wouter Bos vrijdag na de ministerraad de indruk weg te nemen dat het ontslagrecht tot politieke problemen in het kabinet leidt.

Hij sprak, net als in de voorbije dagen, over een broedende kip die niet gestoord mag worden. Het broeden duurt misschien lang, maar het wordt volgens Bos dan ook een "bijzonder ei".

Slecht nieuws

CNV-voorzitter René Paas noemt het "slecht nieuws" dat de top op zich laat wachten. "Elke week uitstel is slecht voor de honderdduizenden mensen die beter af zijn met werk dan met een uitkering. En ook slecht voor bedrijven, die zitten te springen om mensen."

Paas vindt dat de politiek niet zo moeilijk moet doen over het ontslagrecht. De politiek moet leren daar lichtvoetiger mee om te gaan. "Ontslagrecht is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat mensen niet aan de slag komen."