DEN HAAG - De uitgestrekte teerzanden in Canada vormen een uitdaging voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een delegatie van 22 ondernemingen vertrekt zaterdag naar Alberta, waar volgende week contacten worden aangeknoopt met Canadese bedrijven.

Het belang van de missie wordt onderstreept door de aanwezigheid van premier Jan Peter Balkenende, die zich dinsdag bij de delegatie voegt.

Balkenende is maandag en dinsdag in Canada en spreekt daar onder anderen met premier Stephen Harper over de troepen in Afghanistan. Daarnaast heeft het bezoek tot doel de wederzijdse contacten te verstevigen.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft grote belangstelling voor het winnen van olie uit de teerzanden. Shell en Mammoet zijn er al actief, maar ook andere bedrijven die zich bezig houden met olie- en gaswinning, watermanagement en bodemsanering pikken graag een deel mee van de miljarden dollars die de Canadezen de komende tientallen jaren investeren in de oliewinning.