DEN HAAG - De energiebedrijven Nuon, Essent, Delta en Eneco krijgen tweeëneenhalf jaar de tijd om de netwerken af te splitsen van de rest van de onderneming.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer donderdag geschreven dat het "groepsverbod" op 1 augustus van dit jaar in werking treedt.

De CDA-bewindsvrouw beloofde op 3 april dat ze snel met dit besluit zou komen. De Tweede Kamer nam vorig jaar de zogeheten splitsingswet aan.

Die wet bepaalt dat de energiebedrijven kunnen worden opgedeeld in een publiek deel dat de netwerken beheert en een commerciëel deel dat de energie levert.

Beheer

Splitsing moet voorkomen dat financiële risico's van commerciële activiteiten goed beheer van netwerken in gevaar brengen. Bovendien maakt onafhankelijk beheer van de netwerken, die open moeten staan voor meerdere leveranciers van energie, eerlijke concurrentie mogelijk.

De Eerste Kamer bepaalde dat de energiebedrijven alleen gedwongen zouden worden tot splitsing als ze het netwerkbedrijf in gevaar brengen. Dat gevaar zou kunnen ontstaan door buitenlandse activiteiten en internationale allianties.

Delta

Delta kondigde later aan een groot Belgisch afvalverwerkingsbedrijf te willen overnemen. Nuon en Essent kondigden aan te willen fuseren om beter in staat te zijn uit te groeien tot en grote internationale onderneming.

Daarop besloten Tweede Kamer en minister Van der Hoeven dat de splitsing doorgezet moest worden.