ROTTERDAM - Het kabinet wil de komende vier jaar 200.000 meer mensen aan het werk helpen. Dat zei minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken woensdag tijdens een congres in Rotterdam over sociale innovatie.

Er moet volgens hem vooral geïnvesteerd worden in moeilijk te bemiddelen groepen, bijvoorbeeld degenen die langdurig in een uitkering zitten.

Het is volgens Donner ook zaak dat werknemers langer gaan werken om de gevolgen van de vergrijzing en de groeiende vraag naar personeel op te vangen. Daarom wil hij dat werkgevers meer investeren in ouderenbeleid en scholing.

Nodig

Nederland kent nog te veel een cultuur dat mensen op hun 61e of 62e stoppen. "Terwijl mensen vaak best tot 65 jaar willen doorwerken als ze het gevoel wordt gegeven: je bent hier nodig."

"Dan moet er snel een participatietop komen, waar ook het ontslagrecht op de agenda staat. Dan kunnen we praten over verhoging van de arbeidsdeelname", stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW in een reactie.

Participatietop

Het kabinet hoopt tijdens de zogeheten participatietop die nog voor de zomer moet plaatsvinden, met werkgevers en de vakbeweging afspraken te maken om meer mensen aan het werk te helpen.

Maar het kabinet is het nog niet eens over de agenda van het topoverleg. Ook al staat de presentatie van het beleidsprogramma - de nadere uitwerking van het regeerakkoord - volgende week gepland.

Ontslagrecht

Donner (CDA) wil op de top ook praten over een eventuele aanpassing van het ontslagrecht. Maar bewindslieden van PvdA en ChristenUnie voelen daar niets voor.

Ook sociale partners zijn verdeeld. Werkgevers achten een versoepeling van het ontslagrecht nodig om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, maar vakbonden wijzen dat af.

Veranderend

Donner waarschuwde woensdag dat met het vasthouden van oude waarden, je niet verder komt in een veranderende wereld. Wel is het ontslagrecht volgens hem slechts één aspect in de discussie om meer mensen aan het werk te krijgen.

De behoefte aan meer flexibiliteit is er "met name om de talenten die er zijn daar te krijgen waar ze nodig zijn''.

Vasthouden

Volgens de minister is hij er nog niet met alleen extra mensen aan een baan te helpen. Nu met de aantrekkende economie zijn er kansen om degenen die nu langs de kant staan, aan de slag te krijgen.

"Maar het gaat er ook om dat je ze vasthoudt." Daarvoor zijn volgens hem bijvoorbeeld investeringen in scholing nodig.