LUXEMBURG - Nederland heeft in de EU eerlijkere regels geëist voor besluiten over belastingen. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Belastingen) vindt dat kleine landen zoals Nederland kritischer worden aangepakt op bedrijfsbelastingen dan grote landen.

In een "heftig en emotionele discussie" eiste De Jager in een EU-beraad dinsdag dat er een duidelijke gedragscode moet komen, voordat een EU-werkgroep opnieuw belastingen beoordeelt.

Groot-Brittannië vond een voorstel daartoe echter zo onaanvaardbaar dat een besluit moest worden uitgesteld.

Geheim

De EU-werkgroep brengt alleen geheime notities en veroordelingen uit. De groep dwong Nederland al negen keer zijn belastingregels te veranderen, onder meer over de deelnemingsvrijstelling. De belastingen zouden oneerlijke concurrentie opleveren met andere EU-landen.

Verzet

De eis van De Jager voor een duidelijke en rechtvaardige gedragscode kreeg steun van België en Hongarije, maar stuitte op groot verzet van andere landen.

Ministers verweten Nederland oneerlijke belastingpraktijken, zoals een gebrekkige controle: "Waarom verhuizen er anders zoveel van onze holdings naar Nederland?", riep een collegaminister hem toe.

De Jager: "Die beschuldiging heb ik verre van me geworpen. Nederland is gewoon fiscaal aantrekkelijk deels door de tarieven, niet omdat we er duistere praktijken op nahouden."