AMSTERDAM - Eén op de drie werknemers van grote bedrijven in Nederland denkt dat vorig jaar een geval van fraude, omkoping of andere corruptie heeft plaatsgevonden binnen de organisatie.

Bijna driekwart denkt dat collega's zich geroepen voelen daarvan melding te maken. De helft vermoedt daarentegen dat het zogenoemde klokkenluiden echt gebeurt.

Ernst&Young

Dat zijn enkele conclusies van accountantsbureau Ernst & Young, dat onderzoek deed naar fraude bij multinationals in dertien Europese landen.

Dit gebeurde behalve in Nederland onder meer in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Bedrijfsfraude is nog altijd een onderschat risico, stelt Ernst & Young.

Rigoureuze maatregelen

Uit de resultaten concludeert Ernst & Young dat werknemers rigoureuze maatregelen tegen fraude verwelkomen. Fraude wordt door het merendeel van de ondervraagden gezien als onontkoombaar in het bedrijfsleven.

De bescherming van klokkenluiders zou nog wel wat te wensen overlaten. De ondervraagden signaleren een kloof tussen wat ze willen dat ertegen gedaan wordt, zoals gedragscodes, en wat bedrijven er al tegen doen.

Buiten werktijd

Voor het onderzoek zegt Ernst & Young in elk land honderd medewerkers van bedrijven te hebben gebeld buiten werktijd. De ondervraagden hoefden niet te zeggen voor welk bedrijf ze werkzaam zijn.