DEN HAAG - Duizenden huishoudens laten jaarlijks honderden en soms wel duizenden euro's liggen, omdat ze geen gebruikmaken van hun recht op inkomensondersteuning zodra ze onder het sociaal minimum zakken.

Het gaat onder meer om de huur en de schoolkosten van kinderen. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerd onderzoek 'Geld op de plank' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Eigen initiatief

Het onderzoek is weliswaar gebaseerd op cijfers uit 2003, maar volgens mede-auteur Stella Hoff is het probleem van 'niet-gebruik' nu niet veel minder. Dat komt volgens haar doordat burgers nog altijd zelf het initiatief moeten nemen.

Daarnaast zijn mensen vaak niet goed op de hoogte en vinden zij de procedures ingewikkeld. Soms is dat zo erg, dat men het te ontvangen bedrag de rompslomp niet waard vindt.

Misgelopen

Zo kwamen in 2003 circa 170.000 mensen in aanmerking voor aanvullende bijstand, omdat ze onder het sociaal minimum zaten. Ruim tweederde maakte geen gebruik van dit recht en liep dat jaar gemiddeld bijna 2500 euro mis.

65-plussers

Steeds meer 65-plussers hebben bijvoorbeeld een onvolledige AOW en komen zo onder het bijstandsniveau terecht. Van de 54.000 gepensioneerden die in 2003 recht hadden op aanvullende bijstand, bleek echter zeventig procent die niet te ontvangen.

Langdurigheidstoeslag

Ook deed in dat jaar ruim de helft van de 84.000 huishoudens die in aanmerking kwamen voor de zogeheten langdurigheidstoeslag, daarop geen beroep. Zij lieten daardoor 318 tot 454 euro liggen.

De langdurigheidstoeslag kunnen gemeenten verstrekken aan mensen die een aantal jaren leven van een minimuminkomen en geen perspectief hebben op een betaalde baan.

Kwijtschelding

Lokale overheden kunnen huishoudens op het sociaal minimum ook kwijtschelding verlenen voor bepaalde gemeentelijke heffingen. Deze mogelijkheid liet echter 45 procent van de ruim 500.000 gerechtigden lopen.

Huurtoeslag

Het recht op huursubsidie, inmiddels huurtoeslag, werd in 2003 door 27 procent van de bijna 900.000 huishoudens die ervoor in aanmerking kwamen, onbenut gelaten. Hier ging het om misgelopen steun van gemiddeld 113 euro per maand.

In dat jaar gebruikte ook 37 procent van de ruim 300.000 ouders de mogelijkheid niet om subsidie te ontvangen voor het lesgeld en schoolkosten van de kinderen. Dat scheelde hen in 2003 gemiddeld 780 euro.