HEILIGENDAMM - De G8-top in Heiligendamm heeft een ambitieuze agenda, maar nu al bestaan grote twijfels of de bijeenkomst succesvol zal verlopen.

Gastheer Duitsland streeft ernaar vergaande afspraken te maken over zaken als klimaatbeleid en hedgefunds. De kans is echter groot dat bondskanselier Angela Merkel genoegen zal moeten nemen met minder.

China

De G8-bijeenkomst in Heiligendamm begint komende woensdag. De leiders van de rijkste industrielanden zullen spreken over zaken als internationale wisselkoersen, handel en de ontwikkeling van arme landen. Behalve de G7-landen plus Rusland zullen ook andere grote landen zoals China hun opwachting maken in de badplaats aan de Baltische zee.

Klimaat

De belangrijkste spelers - de Verenigde Staten en de Europese Unie - liggen nu al met elkaar overhoop over een van de meest in het oog springen agendapunten: de opwarming van de aarde.

Merkel wil bindende afspraken maken die moeten leiden tot een forse vermindering van de uitstoot van broeikasgas kooldioxide. Het klimaat vormt een van de speerpunten van het Duitse voorzitterschap van zowel de G8 als de Europese Unie.

Afzwakken

Daags voor het begin van de top in Heiligendamm bleek echter dat de VS de ontwerpverklaring die de Duitsers hebben opgesteld op dit punt willen afzwakken.

President Bush kwam vorige week overwacht met een voorstel voor een 'nieuw raamwerk', waarbij de grootste vervuilers een reeks langetermijndoelen nastreven. Milieuorganisties zien daarin echter een nieuwe poging van de Amerikanen om internationale onderhandelingen over terugdringing van de CO2-uitstoot de nek om te draaien.

Eerder al legden de VS het zogeheten Kyoto-protocol naast zich neer, dat westerse landen ertoe verplicht minder kooldioxide uit te stoten.

Hedgefunds

De meningsverschillen tussen Europa en de VS manifesteren zich ook op een geheel ander vlak. Duitsland wil dat er striktere regelgeving komt voor wat betreft hedgefunds, investeringsgroepen die steeds meer van zich doen spreken en in zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk rendement proberen te behalen.

Geschat wordt dat in deze sector inmiddels zo'n 1500 miljard dollar omgaat. Daarmee hebben hedgefunds op de financiële markten een duidelijke plek veroverd.

Destabilisatie

Duitsland is bezorgd over deze fondsen, die een hoog speculatief gehalte hebben en volgens Berlijn het internationale financiële systeem kunnen destabiliseren. Maar met name de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waar veel hedgefunds zijn gevestigd, voelen niets voor meer regels.

Dat bleek twee weken geleden al, toen de ministers van Financiën van de G8 al bijeenkwamen om de top in Heiligendamm voor te bereiden. Dat het onderwerp op de agenda staat, lijkt nu het hoogst haalbare.

Ontwikkeling

Een derde onderwerp dat de aandacht zal trekken is de ontwikkelingsproblematiek. De duizenden demonstranten die in de aanloop naar de G8-top naar Duitsland zijn getrokken, zijn niet te spreken over de voortgang van afspraken die twee jaar geleden in het Schotse Gleneagles zijn gemaakt.

Daar kwamen de G8-landen overeen om meer geld uit te trekken voor ontwikkelingshulp en werden maatregelen aangekondigd om de schuldenlasten van arme landen te verminderen.

Hulp

De afspraken over vermindering van de schuldenlast zijn nagekomen, maar de 50 miljard dollar die de G8-landen extra aan ontwikkelingslanden had beloofd, is er nog lang niet.

Vorige maand bleek zelfs dat de ontwikkelingshulp van industrielanden in 2006 is afgenomen. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de kans groot dat die trend zich dit jaar voortzet.