AMSTERDAM - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs stopt op 1 augustus met de subsidie aan drie islamitische basisscholen in Amsterdam. Dat heeft ze de Tweede Kamer laten weten. De zeshonderd leerlingen moeten op zoek naar een andere school. Het personeel is ontslag aangezegd.

Bekijk video

Het bestuur van de scholen moest vorig jaar aftreden na gerommel met de administratie. Bovendien zou het onderwijs onder de maat zijn.

Een andere onderwijsinstelling wilde de scholen overnemen maar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de drie scholen wees het overnamevoorstel af. De overnamekandidaat wilde de islamitische identiteit waarborgen, maar de ouders vonden die toezegging onvoldoende.

Afspraken

De gemeente Amsterdam heeft met schoolbesturen afspraken gemaakt over een zo soepel mogelijke overgang naar andere scholen.

Dijksma vindt het jammer en onbegrijpelijk dat de overname is afgeketst, zei ze zaterdag in het Radio I-journaal.

Ze wil wettelijke mogelijkheden om eerder in te grijpen al de Onderwijsinspectie constateert dat het niet goed gaat op een school.