HILVERSUM - Wie een huis koopt in Nederland kan zonder meerkosten een arme familie in India of Colombia onderdak geven. Hiertoe lanceerde de 37-jarige Assenaar Gerald Holtvlüwer vrijdag in Hilversum de Wereldhypotheek.

"Je koopt eigenlijk twee huizen voor de prijs van één", reageerde minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) enthousiast.

Dit kan doordat de Wereldhypotheek geen winstoogmerk heeft. De winst wordt uitgekeerd aan de stichting Wereldfoundation. Deze realiseert met Nederlandse ontwikkelingsorganisaties met lokale partners de bouw van woningen, om te beginnen in India, Bangladesh, Colombia en Zuid-Afrika.

Daarnaast wordt het initiatief gesteund door rijke particulieren en bedrijven als KPMG, Hewlett-Packard en Ford.

Ontwikkelingshulp

Initiatiefnemer Holtvlüwer verkocht eind 2004 zijn aandelenbelang in de Nederlandse Inkoopcombinatie Assurantie-intermediairs (NIA) en besloot zich volledig in te zetten voor ontwikkelingshulp.

Hij hoopt met zijn Wereldhypotheek in 2011 5000 hypotheken per jaar te verkopen.