DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag regels rond de administratie van kleine bedrijven zo veranderd, dat het voor de ondernemingen jaarlijks kan leiden tot een kostenbesparing van in totaal 400 miljoen euro.

Accountants, boekhouders en belastingconsulenten hoeven hierdoor minder werk te verrichten. Het kabinet verwacht dat de ondernemers daardoor lagere facturen gaan krijgen.

Boekjaar

De maatregel geldt voor zo'n 255.000 bedrijven die beneden bepaalde grenzen blijven qua omzet, balanstotaal of werknemers en voor nog eens ruim 300.000 economisch inactieve bedrijven.

Ondernemers kunnen vanaf volgend jaar hun jaarrekening voor een belangrijk deel opstellen met behulp van informatie die ze ook gebruiken bij de aangifte voor de vennootschapsbelasting. Het kabinet streeft ernaar dat de nieuwe regels al gaan gelden voor het boekjaar 2007.

Het wetsvoorstel past in het streven om te komen tot één document voor zowel de jaarrekening als de aangifte vennootschapsbelasting.