DEN HAAG - Het kabinet stopt 5 miljoen euro extra in een potje om op scholen nieuwe, creatieve vormen van buitenschoolse opvang te laten organiseren. Tot nu toe was er 6 miljoen euro aan aanjaagsubsidie beschikbaar, maar dat bleek te weinig gezien de vele aanvragen die basisscholen en kinderopvangorganisaties hadden ingediend.

Dat heeft een woordvoerder van staatsssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) vrijdag gezegd. In het nieuwe schooljaar zijn basisscholen verplicht om kinderopvang buiten schooltijd geregeld te hebben, maar er dreigt een tekort aan plaatsen.

De aanjaagsubsidie is bedoeld om instellingen te prikkelen om goede ideeën te ontwikkelen die ook makkelijk te kopiëren zijn door anderen, bijvoorbeeld door samen te werken met sportverenigingen en scouting.

Nieuwe ideeën

De bewindsvrouw is momenteel in Zweden om daar nieuwe ideeën op te doen. "In Zweden is het normaal dat kinderen vijf dagen per week de hele dag worden beziggehouden. In Nederland wordt er nog wel eens gek tegenaan gekeken als een kind fulltime in de kinderopvang zit, maar in Zweden wordt het heel leuk ingevuld en is het eerder vreemd als je dat niet doet", aldus de zegsman.