DEN HAAG - Onderhandelingen over de uitwisseling van passagiersgegevens tussen Europa en de Verenigde Staten verlopen zeer stroef. Een verdrag waarin de onderlinge uitwisseling van gegevens is geregeld, loopt eind juli af. De vrees bestaat dat de Amerikanen daarna desnoods zonder een nieuw akkoord passagiersdata zullen opeisen bij luchtvaartmaatschappijen.

Dat bleek donderdag tijdens een overleg over dit onderwerp in de Tweede Kamer. "Het is waar dat het moeizaam gaat", constateerde ook minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. Hij zei dat de Europese lidstaten desondanks blijven werken aan een nieuw, gezamenlijk akkoord met de VS.

Mocht dat niet lukken, dan probeert de Europese Unie het bestaande verdrag tijdelijk te verlengen. Europa wil in elk geval voorkomen dat er per augustus geen verdrag meer op tafel ligt of dat de Amerikanen kunnen proberen bilaterale afspraken te maken met lidstaten afzonderlijk.

Gevoelig

De informatie-uitwisseling tussen Europa en de VS ligt gevoelig. De Amerikanen willen sinds de terreuraanslagen van 11 september 2001 zoveel mogelijk persoonsgegevens verzamelen waarmee ze terroristen kunnen opsporen. De VS eisen daarbij meer armslag dan Europa lief is.

In de Tweede Kamer maken vooral de linkse partijen zich daar zorgen over. Zij vrezen dat onder het mom van veiligheid verregaande inbreuk wordt gemaakt op de privacy.

SP-Kamerlid Jan de Wit vindt dat het kabinet zich te slap opstelt in deze kwestie. "Met de mond wordt een zorgvuldige afweging beleden, maar waar is nu de rechtsbescherming rond de passagiersgegevens?"

VVD'er Fred Teeven waarschuwde dat de Amerikanen in hun verzamelzucht veel informatie opvragen waar ze niets aan hebben. "We moeten zeggen: u vraagt 'vuile' gegevens op. Wat heb je aan reserveringsgegevens als niet duidelijk is of die mensen ook daadwerkelijk in het vliegtuig stappen?"

Hirsch Ballin zei dat ook hem wel eens de vraag bekruipt dat informatie wordt gevraagd waar de VS niets mee kunnen.