ARNHEM - De papier- en kartonindustrie is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. Er zijn minder ongevallen en het ziekteverzuim is gedaald sinds de brancheorganisaties, vakbonden en het ministerie van Sociale Zaken samen goede afspraken hebben gemaakt.

In 2001 nodigde het ministerie van Sociale Zaken de branches en bonden in de sector uit om, met financiële steun van de overheid, de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Het aantal ongevallen dat tot verzuim leidde, is sindsdien gedaald van dertig per duizend medewerkers naar tien per duizend medewerkers. Ook wordt het personeel veel minder blootgesteld aan schadelijk geluid.

Afspraken

In 2004 zijn aanvullende afspraken gemaakt om het ziekteverzuim terug te brengen. Sindsdien is het verzuim bij de deelnemende bedrijven met ongeveer 20 procent gedaald naar 4,2 procent en daarmee is het lager dan het gemiddelde in de industrie. Ook raken minder mensen arbeidsongeschikt.