AMSTERDAM - Bedrijven die worden geleid door vrouwen worden gekenmerkt door een lagereparticipatie van overige werknemers in het besluitvormingsproces. Ook bestaater binnen deze bedrijven een hogere mate van centralisatie en directe in plaatsvan indirecte supervisie in vergelijking met bedrijven die worden geleid doormannen. Dit blijkt een recente studie van onderzoeksbureau EIM.

Er zijn verschillende manieren waarop een ondernemer leiding kan geven aan zijnof haar personeel. Eén doelstelling kan zijn om te streven naar commitment, oftoewijding, onder het personeel. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers inspraakte geven in de besluitvorming, hen goed te informeren en hun veel vrijheid tegeven wat betreft de uitvoering van hun taken. Een andere doelstelling is decontrole van de ondernemer over de medewerkers en het productieproces tehandhaven of te versterken. Hierbij geeft de ondernemer weinig bevoegdheden uithanden, neemt zelf de beslissingen, en is er minder ruimte voor medewerkers ommee te denken. Veelal zal dit ten koste gaan van de toewijding van demedewerkers binnen het bedrijf.

Verschillende onderzoeken hebben gesuggereerd dat vrouwelijke ondernemersveelal de nadruk leggen op commitment, terwijl mannelijke ondernemers eerdercontrole zullen nastreven. Verrassend is dat uit recent onderzoek vanonderzoeksbureau EIM het tegenovergestelde blijkt: vrouwelijke ondernemers zijneerder geneigd hun medewerkers te controleren dan mannelijke ondernemers. Ditzou kunnen samenhangen met de kleinere bereidheid van vrouwelijke ondernemersom risico te nemen.

Het onderzoek maakte gebruik van een panel waarin gegevens zijn opgenomen vanmeer dan 3.500 Nederlandse bedrijven.