DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken laat onderzoek doen naar de effecten van marktwerking in de publieke sector op de burgers in hun rol als consument en als belastingbetaler.

Daarbij zal ook worden gekeken naar de arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers, beloofde de CDA-bewindsvrouw woensdag aan de Tweede Kamer.

Zij zegde niet toe, dat het kabinet voorlopig geen nieuwe voorstellen zal doen. De FNV en de SP hadden daarop aangedrongen. Het onderzoek moet nog dit jaar klaar zijn.

Publiek belang

Van der Hoeven vindt dat sectoren als de zorg, het openbaar vervoer en energie niet geheel aan de markt kunnen worden overgelaten, omdat dan het publieke belang onvoldoende wordt gewaarborgd.

Wel is daar marktwerking mogelijk en dan is het aan de overheid om de spelregels vast te stellen, toezicht te houden en soms ook om de prijzen te reguleren. Dat moet leiden tot lagere kosten en betere dienstverlening.

Onderzoek

De regeringspartijen vinden dat het onderzoek moet uitmonden in een toetsingskader, dat gebruikt kan worden bij toekomstige beslissingen over marktwerking.

Van der Hoeven noemde telecom, energie, het regionale streekvervoer en de zakelijke postmarkt als voorbeelden van marktwerking die succesvol zijn gebleken. Maar het ligt in de bedoeling dat niet alleen lering wordt getrokken uit positieve ervaringen.

Het onderzoek omvat ook mislukkingen, zoals bijvoorbeeld de privatisering van het loodswezen en eerder concurrentie op het spoorwegnet.

Verdeeld

De Tweede Kamer is overigens sterk verdeeld over de marktwerking tot dusver. Zo is wat de SP betreft de aanbesteding van het streekvervoer mislukt, gezien de slechte kwaliteit van de bussen waarin wordt gereden.

De VVD noemt het echter als een positief voorbeeld. Het reizigersvervoer is sterker gestegen in de regio's waar werd aanbesteed dan in de andere regio's, en de klanten zijn er tevredener.