DEN HAAG - Een meerderheid van CDA, PvdA en SP in de Tweede Kamer dreigt uitstel van de nieuwe taxitarieven per 1 juli af te dwingen. Dat bleek woensdag na het mislukken van overleg tussen de taxibranche en staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (Verkeer).

Huizinga wil nu doorgaan met de nieuwe tariefstructuur. Zij wil het probleem rond de wachttijd via aanpassing van wet- en regelgeving oplossen, schrijft ze de Tweede Kamer.

CDA en PvdA nemen daar niet zomaar genoegen mee en zijn geneigd aan te dringen op uitstel van de plannen. De SP zal dat steunen.

De Kamer overlegt donderdag met de staatssecretaris.

Bot

De taxibranche mort al langer over de nieuwe tariefstructuur, maar ving bot bij de vorige verkeersminister Karla Peijs. KNV Taxi verloor ook een kort geding dat was aangespannen om een langere overgangsperiode af te dwingen om te wennen aan de nieuwe regels.

De factor tijd speelt daarin geen rol meer; er komt een instaptarief en daarna een vast bedrag per kilometer.

Wachttijden

De Kamer bleek vorige week ineens oren te hebben naar de klachten, vooral rond de betaling voor de wachttijden.

CDA'er Jan Mastwijk verwacht gedoe als klant en chauffeur afspraken moeten maken over de tijd dat de taxi moet wachten voordat een klant instapt. Bijvoorbeeld na een cafébezoek.

Overleg

Huizinga zegde overleg toe, maar dat mislukte woensdag. Volgens KNV Taxi wilde zij alleen praten over een wachttarief.

"Maar er zijn meer problemen en wij willen dat de gehele regeling wordt bezien en niet slechts een onderdeel", aldus een woordvoerder.

Tijd

KNV Taxi wil daarvoor zes maanden de tijd. Huizinga wilde volgens de organisatie niet verder gaan dan de overgangsperiode te verlengen voor een wachttarief.

Volgens de bewindsvrouw is echter de Consumentenbond, die ook bij het gesprek was, wel bereid om een oplossing te helpen vinden.

Evaluatie

Blijkens een evaluatie van vier jaar deregulering van de taximarkt zijn de onduidelijke tarieven een groot manco.

Veel consumenten laten zich daardoor ervan weerhouden een taxi te nemen, verdedigt Huizinga.

Uitstel

Mastwijk neigt, in een eerste reactie, vast te houden aan uitstel van de nieuwe tarieven. PvdA-collega Lia Roefs is geneigd mee te gaan met de branche en de nieuwe tariefregels een half jaar op te schorten.

"Ik gaat niet zomaar akkoord met 1 juli. Wat voor zin heeft het regels in te voeren als je weet dat ze niet gaan werken." SP'er Emile Roemer zal uitstel steunen. Hij wil hoe dan ook af van de gehele taxiwet.