DEN HAAG - Er komt op korte termijn zo goed als zeker geen participatietop van kabinet, werkgevers en vakbonden. Ingewijden sluiten vrijwel uit dat het kabinet het deze week nog eens wordt over de agenda voor die bijeenkomst.

De kans dat de top wordt gehouden voor 14 juni, wanneer het kabinet zijn beleidsprogramma presenteert, is daardoor erg klein.

Het kabinet ruziet al weken over de vraag of een hervorming van het ontslagrecht op de agenda moet staan. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en de andere CDA-ministers vinden van wel.

Maar de bewindslieden van PvdA en ChristenUnie voelen er niets voor de vakbonden te bruskeren. Die zijn er mordicus op tegen om het ontslagrecht ter discussie te stellen.

Doel

Doel van de participatietop is om meer mensen aan de slag te helpen. In het beleidsprogramma van het kabinet, de nadere uitwerking van het regeerakkoord, wordt het getal van 200.000 genoemd.

Het kabinet heeft honderden miljoenen beschikbaar om dat doel te bereiken. Het verwacht dan echter ook een bijdrage van de sociale partners.

Zo zouden werkgevers meer moeten investeren in scholing om werklozen geschikt te maken voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling

De werkgeversorganisaties eisen op hun beurt een versoepeling van het ontslagrecht. Ze vinden dat de huidige ontslagbescherming de doorstroming op de arbeidsmarkt belemmert.

In het regeerakkoord staat dat het ontslagrecht op de participatietop aan de orde moet komen, maar niet wat daarbij de inzet van het kabinet zou moeten zijn.

In de kabinetsformatie konden de drie coalitiefracties het daar niet over eens worden. PvdA en ChristenUnie zijn niet principieel tegen het aanpassen van het ontslagrecht, maar ze willen dat alleen als de sociale partners daarmee akkoord gaan.

Besteding

Als er geen participatietop komt voor 14 juni, kunnen de sociale partners ook niet meepraten over de besteding van het geld dat het kabinet op de plank heeft liggen om meer mensen aan het werk te krijgen, aldus een bron woensdag.

Het kabinet zal dan zelf beslissen wat het met dit geld doet. Mocht er later alsnog een sociaal akkoord komen, dan kunnen de plannen zo nodig worden bijgesteld.

Domper

Het uitblijven van een akkoord voor de 14e juni betekent een domper voor het kabinet. Dat kondigde bij zijn aantreden aan zijn plannen te zullen uitwerken in nauw overleg met de samenleving.