AMSTERDAM - Gemeenten verlenen op grote schaal bijzondere bijstand aan gevangenen, terwijldit al sinds 1996 wettelijk verboden is. Dit meldt De Telegraaf vrijdag. In hetjaar 2001 hebben zeker 1.350 gedetineerden een financiële vergoeding gekregenvan de gemeenten. Dit blijkt uit een onderzoek onder honderd grote gemeentendoor de Inspectie Werk en Inkomen.

Het ging vooral om een bijdrage aan de huur- en energiekosten voor gevangenendie hun woning aanhielden terwijl ze zaten opgesloten. In vier gevallen werdenzelfs de hypotheekkosten gedeeltelijk vergoed. Ook gaven sommige gemeenten eenbijdrage voor het opslaan van de inboedel of de aanschaf van kleding.

Maar liefst 85 procent van de onderzochte gemeenten verleende bijzonderebijstand aan criminelen. Niet duidelijk is voor welk bedrag de gemeenten intotaal onterechte uitkeringen hebben gegeven. Staatssecretaris Rutte vanSociale Zaken is diep geschokt door het onderzoek en eist dat de gemeeten debijzondere bijstand onmiddellijk stopzetten.