VOORBURG - Het aantal advocaten in Nederland is in de periode 1996 - 2006 met ruim 60 procent toegenomen tot ruim 14.000. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft bekendgemaakt.

De laatste tien jaar kwamen er jaarlijks gemiddeld 550 advocaten bij. Het aantal vrouwelijke advocaten steeg in die periode van 30 naar 40 procent.

Ook in economisch slechte tijden nam de werkgelegenheid in de advocatuur toe. In 2003 toen het aantal banen in de zakelijke dienstverlening met 3 procent afnam, kwamen er 6 procent meer advocaten bij.

Fusies

Reden zijn de veranderende wet- en regelgeving en het grotere aantal faillissements- en ontslagzaken in economisch slechte tijden. In tijden waarin het economisch beter ging, zorgden onder meer fusies en overnames voor meer werk.

De hoeveelheid rechtszaken steeg in de periode 2000 tot 2005 van ruim 756.000 tot bijna 1,2 miljoen. Vooral het aantal civiele zaken nam toe.