DEN HAAG - Ondernemers in de detailhandel ondervinden veel overlast van opengebroken en afgesloten straten. In 2006 heeft 32 procent van de ondernemers daarmee te maken gehad.

De helft van hen geeft aan dat de gemeente voldoende gedaan heeft om de winkel goed bereikbaar te houden, de andere helft juist niet.

Dat blijkt uit het ondernemerspanel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), een representatief kwartaalonderzoek onder ruim zevenhonderd ondernemers in de detailhandel.

Lagere omzet

De overlast heeft in 43 procent van de gevallen geleid tot een lagere omzet. In de meeste gevallen gaat het om een beperkt omzetverlies. Ruim een op de vijf winkeliers met overlast van opengebroken of afgesloten straten noemt echter een omzetverlies van meer dan 10 procent.

Verwachte omzet

De ondernemers zijn wel positief over de verwachte omzet. Ruim 52 procent van de Nederlandse winkeliers verwacht in het tweede kwartaal van 2007 meer omzet te halen dan in hetzelfde kwartaal van 2006.

Het aantal optimistische ondernemers is toegenomen ten opzichte van de eerdere meting in januari. Ongeveer een op de tien rekent op een lagere omzet. De rest gaat uit van een even grote omzet.

Non-foodsector

Grotere bedrijven blijken overigens vaker positief te zijn over de omzetverwachting dan bedrijven met weinig of geen personeel. Ook tussen branches is er een verschil; ondernemers in de non-foodsector verwachten vaker een omzetstijging dan ondernemers in de foodsector.