DEN HAAG - De Arbeidsinspectie is bezorgd over de risico's die bouwvakkers lopen door het inademen van de kankerverwekkende kwartsstof.

Uit onderzoek van Stichting Arbouw, een arbo-instituut voor de bouw waarin werkgevers en werknemers samenwerken, bleek vorig jaar dat 100.000 bouwvakkers last hebben van stof. Ongeveer 10.000 van hen lopen serieus gevaar door blootstelling aan kwartsstof.

Frezen

De Arbeidsinspectie kondigde woensdag aan tot half oktober te controleren op ruim zeshonderd bouwplaatsen of werknemers voldoende worden beschermd tegen de risico's van de zeer fijne stof die vrijkomt bij het frezen, slijpen en schuren van baksteen, natuursteen of gasbeton.

Inademen van te hoge concentraties kwartsstof kan leiden tot ademhalingsproblemen, longziektes en kanker.

In 2002 kende nog maar iets meer dan de helft van de bouwvakkers de gevaren van de kankerverwekkende stof. Ook stelde slechts de helft van de werkgevers volgens de Arbeidsinspectie beschermingsmiddelen beschikbaar.

Arboconvenanten

Om de risico's van gevaarlijke stoffen te verminderen hebben werkgevers en werknemers de afgelopen jaren in zogeheten arboconvenanten afspraken gemaakt. Daarin staat dat bouwvakkers moet worden verteld hoe risico's te voorkomen. Ook geven richtlijnen aan in welke situaties welke beschermingsmaatregelen nodig zijn. Verder maakt nieuwe apparatuur veiliger werken met kwartsstof mogelijk.

De Arbeidsinspectie bekijkt de komende maanden of de afspraken in de praktijk worden toegepast. Zo moet vrijkomend stof bij bepaalde werkzaamheden worden weggezogen of worden vermengd met water. Gasbetonblokken moeten weer met een speciale blokkenschaar op maat worden geknipt. Bouwvakkers dienen ook mondkapjes met een speciaal filter te gebruiken als zij bijvoorbeeld gevels schoonspuiten.