DEN HAAG - Huisartsen en verpleegkundigen kunnen straks gaan vaststellen welke zorg een patiënt nodig heeft. Die patiënten hoeven voor een aanvraag voor bijvoorbeeld thuiszorg dan niet meer langs het CIZ.

Nu zijn er veel klachten over de rompslomp rond deze organisatie, die beslist of mensen recht hebben op thuiszorg of een plaats in een verzorgingshuis.

Eenvoudiger

Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) wil met proeven in een aantal gemeenten erachter komen in welke gevallen dit mogelijk is. Het is een van de maatregelen die ze dinsdag aankondigt om de toekenning van zorg eenvoudiger te maken.

De staatssecretaris wil ook dat voor verpleging en verzorging na bijvoorbeeld een heupoperatie geen aparte aanvraag meer nodig is omdat in zo'n geval wel bekend is welke zorg gewenst is. Als een patiënt over een langere periode dezelfde zorg nodig heeft, dan kan de nieuwe toekenning eenvoudiger.

Ook moet een indicatie voor tien jaar kunnen gaan gelden. Nu staat daarvoor nog een termijn van hoogstens vijf jaar. Ook zouden patiënten al thuis een concept voor een indicatie kunnen opstellen.