AMSTERDAM - Vakcentrale FNV wil dat allochtonen voorrang krijgen bij de invulling van vacatures. Zo'n voorkeursbeleid, bij gelijke geschiktheid, moet de kans op een baan voor allochtonen vergroten en discriminatie bestrijden.

Dit stelt FNV-voorzitter Agnes Jongerius dinsdag in een interview met het weekblad Volkskrant Banen.

Onder allochtonen is de werkloosheid twee keer zo hoog als onder autochtonen. Van de beroepsbevolking van 15 tot 65-jarigen wordt 16 procent tot de allochtone Nederlanders gerekend.

Slechts de helft van hen heeft een baan. Allochtonen zijn ook sterk ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies, blijkt uit onderzoek van Volkskrant Banen.