ROTTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam wenst nader onderzoek naar de overlast die regeringsvluchten op Rotterdam Airport veroorzaken.

Het college wil dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat daarom opnieuw een milieueffectrapportage (MER) laat maken.

Slaapverstoring

Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat vooral het aspect van de nachtelijke vluchten en de effecten op de slaapverstoring in het onderzoek onvoldoende is uitgewerkt.

Sinds de sluiting van het vliegveld Valkenburg bij Den Haag zoekt het kabinet een plek om vliegtuigen van de eigen en van buitenlandse regeringen alsmede van het koninklijk huis 's nachts te laten landen.

Vestigingsfactor

Rotterdam Airport is belangrijk voor de economie van de Rotterdamse regio en de gebieden direct rondom de luchthaven.

Als vestigingsfactor voor internationale bedrijven is de verdere ontwikkeling van Rotterdam Airport tot zakenluchthaven dan ook van groot belang, zei een woordvoerster van wethouder Mark Harbers (economie, haven en milieu) zondag in een toelichting.

De stad wil uit nationaal belang regeringsvluchten toestaan, maar dat moet allemaal wel passen binnen de afspraken over de geluidshinder van de luchthaven.