DEN HAAG - Doorgaans bestaat er weinig liefde tussen tuinders en milieuorganisaties, maar nu hebben de tegenpolen elkaar gevonden.

Het klimaat brengt ze bij elkaar. Vrijdag presenteerden de stichting Natuur en Milieu en LTO Glaskracht in Den Haag een gezamenlijk plan om het energiegebruik in de sector in 2020 terug te dringen met 45 procent.

In 2030 kan de tuinbouwsector zelfs toe met 75 procent minder energie. De partijen vragen een eenmalige investering van het kabinet van 75 miljoen euro. Dat bedrag is nodig om tot en met 2010 de ontwikkeling van gesloten kassystemen een impuls te geven.

Leverancier

"In de toekomst wordt de sector klimaatneutraal en misschien wel zelf energieleverancier", voorspelde Ron Wit, die namens Natuur en Milieu een toelichting gaf op het plan. De milieuorganisatie is blij met het positieve klimaateffect. LTO Glaskracht is content met de afnemende energiekosten en verminderde afhankelijkheid van duur aardgas.

De energiebesparing is mogelijk door een reeks maatregelen. De glastuinders willen meer gebruik gaan maken van aardwarmte en zonne-energie. "De ruim 10.000 hectare aan kassen vormen als het ware natuurlijke zonnecollectoren", constateren de initiatiefnemers. Ook zijn er plannen om bedrijven meer te clusteren en kunnen kassen restwarmte leveren aan verwarmingsystemen van nabijgelegen woningen.

Belasting

Natuur en Milieu en LTO Glaskracht pleiten ook voor het geleidelijk aanpassen van de energiebelasting. Nu krijgen glastuinders een korting op hun energierekening, die oploopt als het gebruik toeneemt. Vanaf 2009 moet grootverbruik worden ontmoedigd, en tussen 2013 en 2020 willen de organisaties dat de energiebelasting stapsgewijs naar het standaardniveau gaat.

De betrokkenen hebben een jaar gewerkt aan het actieplan. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan, er waren verschillen van opvatting", aldus Wit.

"We zijn tot elkaar gekomen omdat we allebei kansen zagen". Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Noord Glaskracht is ook positief over de samenwerking. "Energiebesparing en innovatie zijn al jarenlang een sectorspeerpunt. Wij willen nóg zuiniger en schoner werken."