DEN HAAG - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering gaat de komende vier jaar met 75.000 omlaag. Daarnaast gaan gemeenten nog eens 25.000 mensen die geen uitkering hebben, maar ook niet werken, weer aan de slag helpen.

Dat staat volgens betrokkenen in het principeakkoord dat staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) met de gemeenten heeft gesloten. Het kabinet buigt zich vrijdag over dit akkoord.

De uitkomst is ambitieuzer dan in het regeerakkoord was afgesproken. Daarin kondigde het kabinet al aan dat het aantal bijstandsuitkeringen, nu 300.000 mensen, zonder extra inspanningen al met 44.000 kon dalen.

Gemeenten

In het donderdag gesloten akkoord, staat ook dat gemeenten vier jaar lang hetzelfde bedrag uit de uitkeringspot van het rijk krijgen. Het geld dat zij bij het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden overhouden, wordt niet het jaar daarop in mindering gebracht, zoals nu het geval is.

Formeel moet het onderhandelingsakkoord ook nog goedgekeurd worden door het hoofdbestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).