DEN HAAG - De Europese Commissie heeft de Nederlandse Douane een boete opgelegd van 26,7 miljoen euro, omdat er te weinig controles zijn uitgevoerd op de export van landbouwproducten buiten de Europese Unie.

De boete staat vermeld in de voorjaarsnota die het kabinet vrijdag formeel afrondt en naar de Tweede Kamer stuurt.

Controles

Omdat er Europese subsidie gegeven wordt voor die export, dient de douane regelmatig controles uit te voeren en daar heeft het tussen 1999 en 2001 volgens de Europese Commissie aan ontbroken. De douane bestreed dat.

Controles werden uitgevoerd met de in 1999 ingebruik genomen scanapparatuur, maar die werd niet door Europa geaccepteerd. Inmiddels is het probleem volgens de douane opgelost. De scanapparatuur wordt niet meer voor die controles gebruikt.

De VVD benadrukte donderdag dat het niet zo mag zijn dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de boete.

Akkoord

Het kabinet bereikte al eerder een akkoord over de voorjaarsnota, een actualisatie van de lopende begroting. Bekend was al dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 0,7 procent van het bruto binnenlands product. De economische groei wordt geraamd op 2,75 procent.

Tegenvallers

Hoewel er gunstige economische vooruitzichten zijn, kampt het kabinet met financiële tegenvallers als gevolg van tegenvallende aardgasbaten, schuldsanering voor de Nederlandse Antillen en hogere zorgkosten.

Eerder gaf minister Wouter Bos (Financiën) toestemming aan zijn collega's om de noodzakelijke bezuinigingen over meerdere jaren uit te smeren.