DEN HAAG - De overheid moet meer doen om tweeoudergezinnen met een laag inkomen financieel te steunen. Zij profiteren minder van allerlei inkomensmaatregelen dan eenoudergezinnen. Dat staat in een rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, dat donderdagmiddag aan fractievoorzitter Pieter van Geel is aangeboden.

Volgens het rapport komt het verschil tussen een- en tweeoudergezinnen doordat de tegemoetkoming in de kosten voor kinderen afhankelijk is van de vraag of de ouders samenwonen, en niet van het aantal kinderen.

Het CDA-instituut vindt dit geen goed uitgangspunt. "De kosten hangen immers samen met de aanwezigheid van kinderen en niet van het aantal ouders."

In het rapport staan voorstellen om het verschil tussen een- en tweeoudergezinnen recht te trekken. Zo moet er een aparte, inkomensafhankelijke kindertoeslag komen voor tweede kinderen tot 18 jaar. De fiscale korting voor alleenstaande ouders zou moeten lopen tot het kind 18 jaar is. Nu is dat nog 27 jaar.

Ook moet de tegemoetkoming voor studiekosten onderdeel gaan uitmaken van de kindertoeslag. Ouders die verzuimen een tegemoetkoming aan te vragen, krijgen die dan automatisch uitgekeerd. Verder pleit het rapport voor het optrekken van de inkomensgrens voor huursubsidie.

Volgens het rapport is het aan de slag helpen van mensen de beste manier om armoede terug te dringen. Voedselbanken moeten gezien worden als "een tijdelijke noodoplossing". Veel mensen die bij voedselbanken terechtkomen, hebben schulden.

Het rapport doet een aantal suggesties om het ontstaan van schulden te voorkomen, zoals aandacht op scholen voor het probleem, het instellen van een leenplafond en het verlagen van de maximale rentetarieven.

Fractieleider Van Geel pleitte bij de presentatie van het rapport voor minder vrijblijvendheid bij de schuldhulpverlening. Hij wil dat de overheid samenwerkt met voedselbanken om mensen met problematische schulden op het spoor te komen