DEN HAAG - De Tweede Kamer is er nog steeds niet gerust op dat de verwerking van gegevens over lonen en sociale premies door Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV snel genoeg op orde komt.

Dat bleek donderdag in een debat met de verantwoordelijke bewindslieden minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën). Een door hen ingesteld team van medewerkers moet de acute problemen in de computersystemen oplossen en daarna op zoek gaan naar structurele fouten in het proces.

Ook vragen Donner en De Jager het oordeel van externe deskundigen. Op zijn vroegst tijdens de zomer is het volgens Donner vervolgens mogelijk om duidelijk aan te geven hoe de problemen kunnen worden opgelost. "Nu is er nog geen zicht op het einde van de tunnel", aldus de minister.

Problemen

De problemen zijn het gevolg van de komst van een gecombineerde maandelijkse aangifte van loonheffing en premies werknemersverzekeringen bij de fiscus.

Hierdoor hoeven bedrijven niet langer apart aangifte te doen bij het UWV. De gegevens zijn uiteindelijk ook van belang voor de toeslagen voor zorg en huur die aan miljoenen mensen worden uitbetaald.

Donner erkende dat het vorige kabinet te ambitieus heeft willen zijn bij de overdracht van taken van fiscus naar UWV. Vooral coalitiepartij PvdA toonde zich donderdag kritisch.

Net als eerder deze week de bewindslieden Ab Klink (Volksgezondheid) en De Jager kreeg nu ook Donner een 'gele kaart' aan zijn broek van de PvdA.

Donner en De Jager meldden het parlement eerder dat 2007 als een overgangsjaar moet worden gezien. Veel risico's kunnen weliswaar worden weggenomen, maar staatssecretaris De Jager waarschuwde dat nieuwe problemen in de toekomst niet uitgesloten kunnen worden.