DEN HAAG - Het kabinet zal vrijdag instemmen met de Postwet. Binnen de coalitie zijn de partijen het op hoofdlijnen eens geworden over het heikele punt van de arbeidsvoorwaarden van de postbodes.

PvdA en ChristenUnie kwamen in de Tweede Kamer met een wetstekst, die moet tegengaan dat de postbodes in de toekomst werken op basis van stukloon in plaats van uurloon. Dat amendement stuitte op verzet van het CDA, dat vindt dat arbeidsvoorwaarden niet geregeld dienen te worden in de Postwet, maar tot stand moeten komen in overleg tussen werkgevers en werknemers.

Volgens ingewijden wordt dit amendement ingetrokken en komt staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken met een zogeheten nota van wijziging, waarmee de regeringspartijen alle drie akkoord kunnen gaan.

Als volgend jaar de nieuwe Postwet van kracht wordt, verliest TNT Post het alleenrecht op het bezorgen van brieven tot vijftig gram. Verwacht wordt dat de concurrentie op de postmarkt dan in alle hevigheid zal losbarsten.

De vakbeweging vreest dat dit gebeurt over de ruggen van de postbezorgers.

De stemming over de Postwet werd in de Tweede Kamer uitgesteld. Dat gebeurde niet alleen wegens de onenigheid in de coalitie over de arbeidsvoorwaarden. Heemskerk moet ook nog tegemoet komen aan wensen van PvdA en CDA over eisen die in de vrije markt gesteld moeten worden aan TNT Post.

Het gaat daarbij om de voorwaarden die gesteld worden aan het openstellen van het netwerk van TNT Post, brievenbussen en dergelijke, voor concurrerende postbedrijven.