SEVILLA - Europese vakbonden slaan de handen ineen om de lage lonen op te krikken. Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) heeft dat donderdag op de laatste dag van zijn vierjaarlijks congres vastgesteld in een actieprogramma tot 2011. Volgens het EVV moet de "race naar de onderkant" in Europa worden gestopt.

Zo zal het EVV nationale initiatieven voor een wettelijk minimumloon, waarvoor onder meer vakbonden in Polen ijveren, stimuleren. Ook komt er een "offensieve" strategie om in Europa de concurrentie op arbeid en sociale zekerheid tegen te gaan. Daarbij komt er meer coördinatie van het cao-overleg om te voorkomen dat werknemers in verschillende landen tegen elkaar worden uitgespeeld.

Het EVV, waarbij FNV, CNV en MHP zijn aangesloten, maakt zich zorgen over de vakbondsmacht in Europa. De afgelopen vier jaar is de achterban van de 81 aangesloten vakbonden blijven steken op 60 miljoen leden. Vooral in sectoren aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals post, schoonmaak, detailhandel en horeca, is de vakbondsmacht te klein.

Schoonmaak

Cao-coördinator Anja Jongbloed van FNV Bondgenoten zegt daarom al in bijvoorbeeld de schoonmaak met Duitse, Britse en Belgische bonden samen te werken. Zij wijst erop dat vaak niet alleen het aantal leden klein is. In de schoonmaak is het met werkgevers volgens haar ook lastig onderhandelen, omdat het vaak gaat om internationaal opererende bedrijven en werk dat wordt uitbesteed.

De grootste FNV-bond in de marktsector heeft met Duitse, Britse en Belgische collega's afgesproken voor schoonmakers een uurloon van minimaal 10 euro te eisen. In 2006 bedroeg het laagste basisuurloon voor een volwassen schoonmaker nog geen 7,60 euro.