DEN HAAG - Enkele duizenden allochtonen kunnen de komende jaren stage lopen bij de rijksoverheid. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft afgesproken dat de helft van de stageplaatsen moet worden aangeboden aan allochtonen.

Dat komt neer op vijfhonderd plaatsen. Ook moeten er de komende vier jaar vijftig allochtone managers bij het Rijk bijkomen.

Bovendien dienen meer vrouwen een leidinggevende functie te krijgen. In 2011 moet daarom een kwart van de algemene bestuursdienst uit vrouwen bestaan.

Diverser

Ter Horst kondigde woensdag een en ander aan tijdens en na afloop van een overleg met de Tweede Kamer, waarin ze haar ambities voor de komende jaren aangaf. De bewindsvrouw streeft onder meer naar een diverser personeelsbeleid.

Ook bij de benoeming van burgemeesters en commissarissen van de koningin zal ze op deze punten de vinger aan de pols houden. Daarbij gaat het dan niet alleen om iemands afkomst en geslacht, maar ook om de politieke kleur.

Burgemeester

De coalitiepartijen hebben afgesproken dat de gemeenteraad een bindende voordracht voor een burgemeester doet, waarvan de minister slechts in uitzonderlijke gevallen kan afwijken. Ter Horst houdt daaraan vast, maar zal wel onderzoeken wat hiervan de gevolgen zijn voor de samenstelling.

Tijdens het overleg kwamen ook de problemen met de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan de orde. Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken beschouwt het als één van haar prioriteiten om die aan te pakken. Ze zal ook kijken naar de suggestie van de PvdA om mensen te beboeten als ze niet op tijd hebben gemeld dat ze zijn verhuisd.