AMSTERDAM - De websites www.stapindestal.nl en www.varkensinzicht.nl misleiden consumenten en zijn niet representatief voor de moderne varkenshouderij in Nederland. Dat staat in een uitspraak van de Reclame Code Commissie.

De uitspraak werd woensdag naar buiten gebracht door de Partij voor de Dieren. Deze partij had in april een klacht ingediend bij de commissie over de imagocampagne van de varkenshouderij. Ook uitte ze harde kritiek op Landbouwminister Gerda Verburg, die de campagne mogelijk maakte met een startsubsidie van 100.000 euro.

Bennie Jolink

In de campagne prijst Bennie Jolink, bekend van de rockgroep Normaal, via reclameboodschappen op de radio en via internet de zogenoemde zichtstallen aan. Burgers kunnen hier zonder vooraf een afspraak te maken, binnenlopen om de leefomstandigheden van de varkens te bekijken.

De Partij voor de Dieren vindt dat de campagnes ten onrechte de indruk wekken dat deze stallen representatief zijn voor de moderne varkenshouderij in Nederland. De Reclame Code Commissie is het eens met de partij wat betreft de informatie op de websites.

De commissie heeft een minder hard oordeel over de radioboodschap. Die is "op zichzelf beschouwd niet misleidend", aldus de RCC.

Weekend van het varken

De Partij voor de Dieren is zeer ingenomen met de uitspraak, te meer omdat komend weekeinde het Weekend van het Varken plaats heeft, het hoogtepunt van de campagne. "De PvdD is verheugd dat de Reclame Code Commissie uitspraak heeft gedaan voorafgaand aan dit evenement zoals gevraagd, zodat het publiek tijdig geïnformeerd kan worden over het misleidende karakter van de campagne", aldus de partij.

Betonnen stallen

"In de zichtstallen zijn het vooral de dragende zeugen en kleine biggetjes die lekker in het stro in het zicht liggen, terwijl 5,5 miljoen vleesvarkens onzichtbaar in donkere kale betonnen stallen in 6 maanden naar hun slachtgewicht worden gebracht zonder ballen, tanden en staart", stelt de PvdD. "Varkens in de intensieve veehouderij leven niet op stro, hebben niet alle ruimte en zijn buitengewoon ongelukkig."

Kamervragen

Marianne Thieme (PvdD) heeft over de kwestie opnieuw vragen gesteld aan minister Gerda Verburg (Landbouw). Nu de de RCC de campagne misleidend noemt, wil zij weten of Verburg maatregelen gaat nemen om de verleende subsidie terug te vragen en of de minister consequenties verbindt aan de uitpraak van de Reclame Code Commissie.

Beroep

Stichting Varkens in Zicht, de organisatie die de subsidie ontving van het ministerie, overweegt in beroep te gaan. Projectleider Jan Voermans: "We zijn de internetsite al aan het aanpassen en geven daar aan dat we nog meer stallen hebben. We dachten zo alle bezwaren te hebben weggenomen, maar blijkbaar is dat niet zo."

Het ministerie van Landbouw wil pas reageren als er een defnitieve uitspraak in het geschil is.