DEN HAAG - Door de bezuinigingsoperatie bij de rijksoverheid zullen iets minder ambtenaren verdwijnen dan verwacht. Aanvankelijk was sprake van 15.000 banen. Het kabinet gaat er nu van uit dat er na de reorganisatie 13.500 minder ambtenaren zijn.

Dat heeft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken woensdag aangekondigd in een overleg met de Tweede Kamer. Het getal van 15.000 was gebaseerd op een te bezuinigen bedrag van 750 miljoen euro.

Verlaagd

Het kabinet heeft dat bedrag echter eerder dit jaar verlaagd. Dat had te maken met het besluit om toch minder te bezuinigen op veiligheid dan gepland. Zo blijven de Politieacademie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) buiten schot.

Omdat het totale bezuinigingsbedrag daardoor is afgenomen, hoeven er ook minder banen te worden geschrapt. Ministeries moeten de komende tijd aangeven hoe ze vorm geven aan de afslanking. Na de zomer komt daarover meer duidelijkheid, aldus Ter Horst.

Slagvaardiger

De reorganisatie is er niet alleen op gericht het aantal ambtenaren terug te dringen, maar ook om de overheid slagvaardiger te maken. De ambtenarenbonden en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben eind april afgesproken dat het uitgangspunt bij de reorganisatie is dat er geen ontslagen vallen.

Voor ambtenaren van wie de functie verdwijnt, wordt ander werk gezocht. De topambtenaar Roel Bekker leidt de hele operatie.