DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) laat uitzoeken of het mogelijk is het inkomen te korten van wanbetalers in de zorgverzekering. De overheid zou voor de achterstallige premie rechtstreeks op het inkomen een heffing kunnen opleggen.

Dat heeft Klink woensdag geschreven aan de Tweede Kamer. De achterstallige premies die de overheid op deze manier int, gaan dan weer naar een fonds waaruit de zorgverzekeraars compensatie ontvangen.

Dit geldt alleen voor betalingsachterstanden van meer dan zes maanden. Voor het eerste half jaar wanbetaling moeten verzekeraars hun best blijven doen de premies te incasseren.

Premie

De wanbetaler die een heffing krijgt opgelegd, is dan geen premie meer verschuldigd aan zijn zorgverzekeraar, die dan niet meer achter de oplopende schuld aan hoeft.

Klink schrijft nog niet te weten hoe hij de heffing moet gaan uitvoeren. Dat is onder meer afhankelijk van de samenstelling van de groep van wanbetalers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat deze in kaart brengen.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslagen kunnen ook worden ingehouden om een schuld te vereffenen. Maar deze maatregel kan pas in 2009 ingaan. Daarom denkt Klink erover tot die tijd sowieso geen zorgtoeslag aan wanbetalers meer uit te keren.

De zorgverzekering van een wanbetaler mag niet worden opgezegd. Klink is er niet voor om deze regel los te laten. Uit cijfers van het College voor Zorgverzekeringen bleek eerder dat er 240.000 wanbetalers zijn.