AMSTERDAM - Getronics is dichtbij een akkoord met de obligatiehouders. Insiders beweren dathierover op korte termijn een verklaring naar buiten wordt gebracht. Volgenshet voorstel van de directie zullen de obligatiehouders 80 procent a 82 procent van deaandelen Getronics krijgen plus een bedrag van zo'n 75 miljoen euro incontanten.

Als de schuldeisers instemmen met het plan, is Getronics over tweeweken verlost van zijn obligatieschuld van 569 miljoen euro. De zittendeaandeelhouders zullen, als het plan slaagt, hun belang zien verwateren tot 3% a procent. Zij krijgen wel optierechten (warrants) op 5 procent van het nieuweaandelenkapitaal. Dat geldt ook voor de banken ING, Fortis enAegon, die hun preferente aandelen inruilen voor gewone aandelen.Zij krijgen een belang van 15 procent in Getronics.