AMSTELVEEN - KLM gaat per direct eigen, gewone aandelen terugkopen tot een maximum van 4,5 miljoen stuks. Dit maakt de onderneming dinsdag nabeurs bekend.

Op 26 juni 2002 kreeg KLM van de algemene vergadering van aandeelhouders toestemming om tot het terugkopen van eigen aandelen over te gaan.

De financieel directeur van KLM, Rob Ruijter, noemt deze strategie een 'goede' manier om de aandeelhouderswaarde te vergroten, gezien de huidige koers van KLM en de 'robuuste' casflowpositie van de onderneming.

De teruggekochte aandelen zullen door KLM worden aangewend voor 'algemene doeleinden'. Het effect op de cashflow zal volgens KLM gering zijn.

De terugkoop van de aandelen zal 'van tijd tot tijd' plaatsvinden, afhankelijk van de marktomstandigheden. KLM behoudt zich het recht voor om de aandeleninkoop tijdelijk te onderbreken of om de inkoop stop te zetten.

Het bedrijf mag 10% van het uitstaande aandelenkapitaal inkopen, inclusief de aandelen die het nu in handen heeft om personeelsopties af te dekken.De aandelen inkoop heeft volgens KLM geen invloed op het dividendbeleid.