DEN HAAG - Het pleidooi van minister Jacqueline Cramer om huishoudens die meer dan gemiddeld energie verbruiken extra te belasten "heeft niets te maken met het beleid." Wel was het een weergave van een discussie die de PvdA-bewindsvrouw heeft gehad met een groep van vijftien burgers.

Cramer zei dit dinsdag in de Tweede Kamer, waar zij over haar uitspraken aan de tand werd gevoeld door Helma Neppérus (VVD). De VVD wil wel "positieve prikkels" om mensen te stimuleren zuinig met energie om te gaan, maar voelt er niets voor dat de overheid gaat bepalen hoeveel energie een burger zou mogen verbruiken.

Luchtballon

GroenLinks toonde zich teleurgesteld, nu het niet om beleid blijkt te gaan: "Is de minister terug in haar hok ?" vroeg Wijnand Duyvendak. Barry Madlener van de PVV was daar juist blij om: "Gelukkig prikt Cramer zelf haar eigen luchtballon lek."

Cramer zei wel samen met staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën te willen zoeken naar een "positieve manier" om te komen tot energiebesparing. De Jager (CDA) zei sympathiek te staan tegenover een financiële prikkel voor besparing van energie.

Daarbij wil hij wel rekening houden met de koopkracht van de burgers en de belastingdruk van bedrijven. Concrete voorstellen zullen niet komen, voordat De Jager later dit jaar komt met zijn belastingplan.

Straffen

CDA-Tweede Kamerlid Liesbeth Spies zei blij te zijn "met deze helderheid". Zij zei dat het CDA niet akkoord zal gaan met een beleid dat alleen maar bestaat uit het "straffen" van de burger. Spies pleit voor "wortel en stok" in het beleid om energie te besparen.