AMSTERDAM - Bedrijven betalen stagiairs een stagevergoeding van gemiddeld tussen de 200 en 300 euro per maand. Dat bleek dinsdag uit het Nationale Stageonderzoek van stagebemiddelaar Stageplaza.

De vergoeding voor een stageplaats is daarmee in vergelijking met eerder onderzoek in 2004 gelijk gebleven.

Stageplaza ondervroeg ruim duizend bedrijven over hun stagevergoedingen. Een kwart van de respondenten betaalde een stagiair tussen de 300 en 400 euro. Een ruime meerderheid gaf aan niet van plan te zijn de vergoedingen te verhogen.

Lastig

In sectoren waar het lastig is goed personeel te vinden, zoals de IT, de technische branche en de accountancy, krijgen stagiairs over het algemeen een hogere vergoeding.

Ruim veertig procent van de bedrijven gaf aan dat de kosten en opbrengsten van een stagiair in evenwicht zijn. Een zelfde aantal vindt dat de opbrengst hoger ligt dan de kosten. Voor 12 procent gold dit niet, zij vonden dat een stagiair meer kost dan dat hij oplevert.