WASHINGTON - Alan Greenspan, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, heeft in zijn halfjaarlijkse toespraak tot het congres gezegd dat de Amerikaanse economie dit jaar met 3,25% tot ,5% zal groeien. In juli 2002 ging Greenspan nog uit van een groei van ,5% tot 4%.

Volgens Greenspan maken de toenemende geopolitieke spanningen het voorspellen van economische groei bijna onmogelijk. De mogelijkheid van een oorlog tegen Irak heeft ertoe geleid dat er nauwelijks meer geinvesteerd wordt. Dat leidt op zijn beurt tot het uitblijven van economisch herstel, aldus Greenspan.

Ondanks de sombere vooruitzichten houdt de voorzitter vast aan zijn rente-beleid. "Het heeft geen zin om tekorten weg te werken als dat de economie verder schaadt", aldus Greenspan. De economie groeide 0,7% in het vierde kwartaal van 2002. Voor het huidige kwartaal wordt gerekend op een stijging tot 2,6% op jaarbasis. In het tweede kwartaal zal de groei uitkomen op 3,2% op jaarbasis.

Volgens Greenspan komt de inflatie, op basis van de consumentenprijsindex, dit jaar uit op 1,25% tot 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1,5% tot 1,75%, gebaseerd op de inflatie van 2% in 2002.