SEVILLA - De Europese Unie moet volgens de FNV het gedrag van durfkapitalisten, zoals in Nederland bij bedrijven als Stork, PCM en ABN Amro, aan banden leggen.

Voorzitter Agnes Jongerius van Nederlands grootste vakcentrale stelde maandag tijdens het vierjaarlijks congres van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) dat "casinokapitalisme' het Europese financiële systeem bedreigt.

Volgens Jongerius moet Europa het voortouw nemen met fiscale spelregels voor zogeheten hedgefunds in de globaliserende economie. Zij wees erop dat "anders dan in Azië en Amerika, waar vooral de winst telt" ons continent van oudsher ook oog heeft voor het belang van mensen en de maatschappij.