DEN HAAG - Bij de helft van de bedrijven die de Arbeidsinspectie vorig jaar heeft gecontroleerd, was iets mis met de werkomstandigheden. De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige machines, gereedschappen en installaties.

Ook waren de werkplekken vaak niet goed ingericht, werd er onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen en hadden bedrijven de risico's onvoldoende in kaart gebracht.

Dat staat in het maandag verschenen jaarverslag van de Arbeidsinspectie over 2006. Vooral in de bouw is het werk nog steeds riskant, aldus het verslag. De branche doet veel aan voorlichting, maar toch gebeuren nog veel ongelukken.

Controles

De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar de controles op illegale arbeid fors uitgebreid: van 8600 in 2005 naar ruim 11.000. Bij 2500 inspecties bleek sprake te zijn van illegale arbeid. Hierbij waren in totaal bijna 5500 illegale werknemers betrokken.

Detailhandel

De meeste illegale arbeid kwam de Arbeidsinspectie tegen in de detailhandel. Daarna volgen horeca, bouw, uitzendbranche en in mindere mate de land- en tuinbouw.

De inspectie controleert gericht op plaatsen waar het risico op overtredingen het grootst is. Daarom zijn er veel verbouwingen van particulieren geïnspecteerd en lag in de horeca de nadruk op de Chinese restaurants.

Uitzendbureaus

Ook in 2007 gaan deze inspecties door. In de uitzendbranche richt de inspectie zich dan vooral op uitzendbureaus zonder branchecertificaat. Zij werken namelijk twee keer zo vaak met illegale werknemers.

Polen

Door het opengaan van de grenzen voor werknemers uit onder meer Polen sinds 1 mei van dit jaar, verwacht de Arbeidsinspectie in 2007 minder illegale arbeid aan te treffen.

Door het vrije verkeer van werknemers kunnen mensen uit de nieuwe lidstaten van de EU aan de slag zonder dat hun werkgever een vergunning hoeft te hebben.