DEN HAAG - Steeds minder Nederlanders geloven nog dat ontwikkelingshulp echt helpt. Daarom moet er een onafhankelijk instituut komen, dat de effecten van uitgaven van ontwikkelingsgeld meet.

Op die manier kan voorkomen worden dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking wegvalt. Dat stelt VVD-Tweede Kamerlid Arend Jan Boekestijn maandag in een opiniestuk in de Volkskrant.

Volgens de liberaal vond tien jaar geleden nog 63 procent van de Nederlanders dat ontwikkelingshulp werkte, nu is dat afgezakt tot minder dan 50 procent. De VVD stelt al jaren, dat onduidelijk is wat het effect is van ontwikkelingshulp.

Onvoldoende

Ook de Algemene Rekenkamer stelde vorige week vast dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in haar jaarrekening over 2006 onvoldoende aangaf wat de resultaten van de uitgaven voor onderwijs in ontwikkelingslanden waren.

Boekestijn stelt dat dit geen onmogelijke opdracht is. De effecten kunnen volgens hem wel degelijk gemeten worden. Hij vindt dat een onafhankelijk instituut van wetenschappers dit moet doen. In Engeland gebeurt dit al, schrijft hij.