DEN HAAG - Minister Bert Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking vindt het goed dat president Paul Wolfowitz van de Wereldbank de eer aan zichzelf heeft gehouden. Zijn vertrek was onvermijdelijk, stelde Koenders vrijdag in het Radio 1 Journaal. Volgens Koenders heeft het allemaal veel te lang geduurd, waardoor de Wereldbank schade is berokkend.

Koenders vindt het niet vanzelfsprekend dat de opvolger van Wolfowitz weer een Amerikaan wordt, zoals al sinds de oprichting van de Wereldbank kort na de oorlog gebruikelijk is. Volgens hem moet het automatisme dat een Amerikaan wordt benoemd, doorbroken worden en dient de kwaliteit voorop te staan. Koenders vraagt zich wel af of het nu al zal lukken een niet-Amerikaan naar voren te schuiven, omdat Wolfowitz tussentijds is teruggetreden.

Koenders kan er zich wel iets bij voorstellen dat de beraadslagingen over het vertrek van Wolfowitz veel tijd in beslag hebben genomen, gezien het grote aantal partijen dat erbij betrokken was. "Er is eindeloos onderhandeld, maar het resultaat telt." De PvdA-minister is "niet enthousiast" over de verklaring die Wolfowitz heeft weten af te dwingen dat hij 'ethisch juist' heeft gehandeld. "Maar hij is niet voor niets weggegaan. Het probleem ligt bij Wolfowitz."

Fouten

De constatering van het bestuur van de Wereldbank dat er "door sommige individuen fouten zijn gemaakt" in de affaire, ziet Koenders niet als een aanval op de Nederlander Ad Melkert. De voormalige PvdA-leider was voorzitter van de ethische commissie, die Wolfowitz adviseerde over de salarisverhoging van zijn vriendin, die uiteindelijk tot zijn vertrek leidde. Volgens Koenders heeft Wolfowitz het advies van de ethische commissie "op zijn kop gezet".

Koenders is zeer te spreken over het werk van Herman Wijffels, die de commissie leidde die een vernietigend rapport over Wolfowitz schreef. Volgens Koenders heeft Wijffels die klus "knap opgelost".