DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer vreest dat de Belastingdienst dit jaar "aanzienlijke bedragen" moet terugvorderen over toeslagen die in voorgaande jaren zijn verstrekt.

Vorig jaar moesten veel fouten uit 2005 in de voorschotten van huurtoeslag en zorgtoeslag worden hersteld en kwamen er problemen bij met de kinderopvangtoeslag.

Dat heeft te maken met automatiseringsproblemen, waar de dienst op korte termijn niet veel aan kan doen. Minister Wouter Bos van Finaciën neemt stappen om dat te verbeteren, aldus de Rekenkamer.