AMSTERDAM - Het kabinet had in 2004 nooit mogen besluiten tot het invoeren van een nieuw betalingssysteem voor overheidspersoneel via internet, dat in 2005 is stopgezet.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer woensdag na een uitgebreid onderzoek naar het mislukken van de doorvoering van één systeem voor de salarisadministratie voor overheidspersoneel. Dat systeem had het Rijk duizend arbeidsplaatsen moeten besparen.

Het systeem voldeed nog niet aan de door de regering gestelde voorwaarden, schrijft de Rekenkamer, maar toch werd er besloten om door te gaan met de ontwikkeling ervan.

Op adviezen van interne en externe adviseurs, die zeiden dat de ingeslagen weg niet overeenkwam met de plannen van het kabinet, werd niet ingegaan. Zij hadden gewaarschuwd voor de grote risico's van het project.

Positief

Ook werd de Tweede Kamer verkeerd voorgelicht door toenmalig minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Thom de Graaf (D66). "De toonzetting was te positief", schrijft de Rekenkamer. De Tweede Kamer nam op de verkeerde veronderstellingen een besluit. "Als er toen een besluit genomen had moeten worden, dan had dit een negatief besluit moeten zijn."

Het P-Direct project werd in 2005 ontbonden, nadat de overheid het contract met twee ICT-bedrijven moest afkopen voor 20,8 miljoen euro. De Tweede Kamer vroeg de Rekenkamer daarom onderzoek te doen naar het mislukken van de invoering van het betalingssysteem.