PARIJS - De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zet de deur open voor toetreding van Rusland. De secretaris-generaal van de OESO, Angel Gurria, krijgt een mandaat om hierover onderhandelingen te beginnen.

Dat heeft staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) in Parijs laten weten.

Rusland wil al lang lid worden van de OESO, een denktank waarin momenteel dertig landen samenwerken. Behalve Rusland gaat de OESO ook praten met Estland, Chili, Slovenië, en Israël over lidmaatschap. De OESO doet met grote regelmaat onderzoek naar ontwikkelingen in de wereldeconomie. Volgende week is de publicatie van het halfjaarlijkse rapport met economische prognoses.

Rechtsorde

Een Russisch lidmaatschap is niet onomstreden. Het land ligt nogal eens onder vuur omdat het de beginselen van een democratische rechtsorde onvoldoende zou onderkennen. Ook rond de Russische energieleveringen hebben zich in het verleden problemen voorgedaan. De Amerikaanse ambassadeur bij de OESO zei dat deze zaken bij de onderhandelingen aan de orde moeten komen.

Relevantie

Met vijf andere landen zullen verkennende gesprekken worden gevoerd over nauwere samenwerking met de OESO. Dat zijn Brazilië, India, China, Zuid-Afrika en Indonesië. Staatssecretaris Heemskerk zei dat het goed is dat de onderhandelingen eraan komen. Op die manier wint de OESO aan relevantie in het debat over de wereldeconomie, zo zei hij dinsdag in Parijs waar hij de ministersbijeenkomst bijwoont.

De OESO wordt nogal eens afgeschilderd als een club van rijke landen, maar volgens secretaris-generaal Gurria klopt dat beeld niet meer. Hij wees erop dat de wereldeconomie en daarmee ook de OESO steeds mondialer opereert. Heemskerk sprak in dat verband van een taart die steeds groter wordt maar waarvan de punten anders worden verdeeld.