DEN HAAG - De bemanning van het M-fregat Hr.Ms. Van Nes heeft haar vertrouwen in de afdeling personeel en organisatie van Defensie verloren. Het personeel aan boord heeft onlangs zijn klachten neergelegd bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK).

Dat meldde de militaire vakbond VBM/NOV maandag op haar site. De klachten gaan over het niet ingaan op interne sollicitaties of aanvragen voor opleidingen en over te lange onduidelijkheid over toekomstige plaatsingen. Verder zijn de medewerkers ontevreden dat zij bijna niet meer van boord komen, omdat er te weinig walplaatsingen beschikbaar zijn.

Amsterdam

De vakbond krijgt dezelfde signalen ook van de bemanning van andere schepen zoals de bevoorrader Hr.Ms Amsterdam en het fregat Hr.Ms. Evertsen. VBM/NOV maakt nu een inventarisatie van de klachten.

Een woordvoerder van Defensie was maandag niet op de hoogte van de aard van deklachten. Hij wees erop dat personeelsklachten altijd worden neergelegd in het overleg dat de bonden hebben met de marineleiding. Volgens de vakbond VBM/NOV is een aantal knelpunten al neergelegd in het reguliere overleg.