AMSTERDAM - De ontslagvergoeding in de publieke en semipublieke sector mag maximaal negentigduizend euro zijn. Dit is drie keer modaal. Dat stelt PvdA-kamerlid Ton Heerts maandag in Trouw.

Het kabinet moet volgens de PvdA haast maken met het stellen van een maximum aan de ontslagvergoeding van topverdieners in de publieke sector.

Het wettelijk plafond zou moeten gelden voor bijvoorbeeld bestuurders van energiebedrijven, woningbouwcorporaties en ziekenhuizen. In die sectoren worden op dit moment jaarsalarissen betaald die ruim boven de door Heerts voorgestelde norm liggen.

Discussie

De gouden handdrukken van topverdieners zijn al jaren onderwerp van discussie. De regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie hebben in hun regeerakkoord vastgelegd om de ontslagvergoedingen aan banden te leggen.

Heerts stelt in de krant voor dat het kabinet niet langer op afspraken wacht die de sociale partners hierover maken. "Minister Donner moet gewoon zelf, volgens afspraak, met een norm voor de publieke sector komen. Doet hij dat niet, dan komen wij ermee. En wat de PvdA betreft is die norm drie keer het modale inkomen."